Digital transformation handlar i första hand om människor

Jag läste nyligen en analys av en forskningsstudie gjord på MIT
som tar upp frågan hur företag kan dra nytta av digital transformation.
Rapporten pekar på tre viktiga grundstenar där digital transformation
har sitt största värde. “Transforming Customer Experience”, “Transforming Operational Processes” och “Transforming Business Models”. Dessa tre grundstenar har i sin tur tre delområden.

Continue reading “Digital transformation handlar i första hand om människor”